FAQ

Portál HlidacFirem.cz (HF) je nástroj určený pro:
1) PREVENCI před vznikem nedobytných pohledávek = prověření svých obchodní kontaktů ještě před provedením obchodu.
2) REPRESI = upozornění na již vzniklou problematickou pohledávku ostatní klienty a uživatele portálu HF + dalších dceřiných a smluvních databází a rejstříků dluhů.

Podrobnější informace o funkčnosti HF jsou uvedeny v sekci Jak to funguje

Klient = Firma (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel - OSVČ), která vlastní IČ a která se zaregistrovala k používání služeb portálu HF

Uživatel = Fyzická osoba / člověk, který je pracovníkem Klienta a který má přístup ke službám HF. Uživatel má právo nahlížet do HF, případně nakupovat přidružené služby.

Správce = Uživatel s vyšším stupněm oprávnění. Kromě uživatelských funkcí má Správce navíc právo spravovat (= vkládat, upravovat nebo mazat):
- data o dlužnících Klienta
- seznam Uživatelů v rámci své firmy (= Klienta)

Pro práci s HF je nutné, aby se zaregistroval Klient (= firma) pod svým IČ. Následně je možné pod Klientem vytvořit / přiřadit uživatele (= jednotlivé osoby). Počet uživatelských účtů není omezen.

1 Správce je automaticky vytvořen při registraci Klienta. Tento správcovský účet je vytvořen ZDARMA. 

Následně může Správce vytvořit další Uživatelský účet / Uživatelské účty, které jsou již zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Ceny služeb jsou k náhledu v sekci Přehled tarifů.

Automaticky je u Klienta vytvořen 1 Správcovský účet. Správce následně může vytvářet neomezený počet uživatelů. 
Pokud je u Klienta z důvodu zastupitelnosti potřeba více účtů s právem Správce, je takové nastavení možné. Je nutné, aby Správce vytvořil příslušné uživatele. Jakmile budou aktivní, kontaktujte nás na emailu info@hlidacfirem.cz. Úprava práv, navýšení na Správce nebo snížení na Uživatele není možná online, ale provádíme ji na základě žádosti přímo v databázi.


Shrnutí:
Pro práci s HF je nutné, aby se zaregistroval Klient (= firma) pod svým IČ. Registrací je automaticky ZDARMA vytvořen jeden účet pro Správce, který následně může pod Klienta vytvořit a přiřadit další uživatele (= jednotlivé osoby). Počet uživatelských účtů není omezen. Jeden je automaticky zdarma, další jsou zpoplatněny. 
O tom, kdo bude mít za Klienta do HF přístup, rozhoduje Správce.

Aktuální informace o jsou k náhledu v sekci Zdroje dat.

Kromě monitorování externích zdrojů si vytváříme také vlastní a unikátní registry dlužníků v rámci služby Hlídač Firem + dceřiného projektu StopStav.cz

Hlídač Firem (HF) je možno využívat v objemu dle vlastní potřeby. Tomu je přizpůsobena i cenová a tarifní nabídka.

Služby HF je možno vyzkoušet ZDARMA. K tomu slouží tarif START.
V rámci tarifu je možno průběžně online monitorovat max.10 firem a aktuálně je zde také možnost vložit své dlužníky. Služba vyhledávání v rejstřících není v tomto tarifu dostupná. Tarif START je zdarma na prvních 6 měsíců po registraci. Poté je účtován licenční poplatek, jehož výše je uvedena v sekci Přehled tarifů.

Tarify STANDARD jsou PLACENÉ. Obsahují plnohodnotné služby portálu HF. V rámci tarifů Standard je možno:
1) vložit IČ k průběžnému online monitorování, 
2) v reálném čase vyhledat záznamy IČ v dostupných rejstřících
3) vložit existující dluh do rejstříku dlužníků
Tarify Standard se liší pouze v množství firem (IČ), které může Klient do HF vložit k průběžnému monitoringu. Standard 100 má k dispozici max.100 záznamů, Standard 500 disponuje kapacitou 500 záznamů atd. U tarifu Standard NEO je počet záznamů neomezen.
Platnost tarifu STANDARD je po dobu zaplacení příslušného licenčního poplatku, jehož výše je uvedena v sekci Přehled tarifů 

Tarif START je aktivní ZDARMA prvních 6 měsíců od registrace. Poté je možno jej prodloužit zaplacením licenčního poplatku na následujících 12 měsíců nebo kdykoliv přejít na kterýkoliv jiný tarif Standard. 

Tarif STANDARD (dle vlastního výběru) je aktivován vždy na dobu, po kterou je zaplacen příslušný licenční poplatek. Službu je možno předplatit si na 1 měsíc nebo na 1 rok (12 měsíců). Při platbě na rok je u každého tarifu zvýhodněná cena -20%. 

Platba licenčního poplatku probíhá bankovním převodem. 

21 dní před koncem platnosti stávající licence jsou na email Správce odeslány pokyny k provedení platby na další období. Jakmile je platba připsána na náš účet, je Správci odeslán daňový doklad k platbě a licence je prodloužena na další období.

Ano, samozřejmě!

Stačí se přihlásit do svého účtu na HF a v sekci Změna služby si vybrat nový, vyhovující tarif. 

Pokud si vyberete tarif vyšší, bude Vám doúčtován rozdíl ceny mezi stávajícím a novým, vyšším tarifem. Toto doúčtování je vypočítáno do data platnosti původního tarifu.
Tzn. že vyšší tarif je aktivován okamžitě po zaplacení rozdílu ceny.

V případě, že si vyberete tarif nižší, bude tato změna zaevidována, avšak původní vyšší tarif bude v platnosti až do doby vypršení jeho platnosti. Následně již bude účtována cena nižšího tarifu a po uplynutí platnosti stávajícího bude aktivován tarif nižší.
Tzn. že nižší tarif je aktivován až po uplynutí platnosti vyššího tarifu.

Ok, s tím je počítáno.

Po registraci Klienta (firmy) je automaticky u Klienta vytvořen jeden účet pro Správce. Tento správcovský účet je ZDARMA. 

Následně může Správce vytvořit neomezené množství dalších Uživatelů, kteří jsou automaticky řazeni pod stejného Klienta (pod stejnou firmu). Tyto další účty jsou již zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Ceny služeb jsou k náhledu v sekci Přehled tarifů.

Pokud je u Klienta potřeba více účtů s právem Správce, je takové nastavení možné a postup je následující:

- Aktuální Správce vytvoří požadované Uživatele.
- Jakmile je aktivní Uživatel, kterému je potřeba zvýšit práva na Správce, kontaktujte nás na emailu info@hlidacfirem.cz.
Úprava práv (zvýšení Uživatele na Správce nebo snížení Správce na Uživatele) není možná online, ale provádíme ji na základě žádosti přímo v databázi.

Klient MUSÍ mít vždy minimálně 1 Správce. MŮŽE jich mít ale více. Jejich počet je pouze na rozhodnutí daného Klienta.

Tohle samozřejmě nemůžeme nijak ohlídat. Takže ano, může.

VELMI DŮRAZNĚ TO ALE NEDOPORUČUJEME !!!

Pokud bude více osob přistupovat do HF přes jeden účet, bude to znamenat pro Klienta obrovské bezpečnostní riziko!

Jak se říká - důvěřuj, ale prověřuj. Při práci s lidmi to platí dvojnásob. A pokud k tomu ještě přidáme práci s citlivými informacemi, kterými dluhy bezpochyby jsou, tak je více než důležité, aby v případě nutnosti bylo transparentní a dohledatelné, kdo který krok v daný moment provedl. 
A to je samozřejmě možné pouze tehdy, když má každý pracovník svůj vlastní účet a do HF přistupuje pod svým přihlášením. 

Jakmile bude mít více osob do HF přístup z jednoho účtu, veškeré případně vzniklé problémy jdou "na vrub" majitele účtu. 

Pokud by se navíc jednalo o "sdílený" Správcovský účet a případný nepovolaný pracovník by pod tímto účtem vložil nebo upravil evidovaný dluh za Klienta nepravdivým způsobem, jednalo by se o protiprávní jednání, za které by nesl plnou odpovědnost Správce, nikoli daný pracovník. Po právní stránce je totiž za veškerá data v HF za Klienta zodpovědný právě Správce. 

Cena za 2. a další Uživatele v rámci Klienta je nastavena velmi příznivě. Cena pouze kopíruje náklady na administrativu spojenou se správou uživatelského účtu a její výše by v žádném případě neměla být překážkou k evidenci dalších Uživatelů.
Aktuální výše ceny za druhého a další Uživatele ve firmě (u Klienta) je k dispozici v sekci Přehled tarifů.


Přihlášení do Hlídače Firem je možné pouze z pevného počítače. Z mobilu ani z tabletu v tento moment přihlášení možné není. 

HF pracuje s citlivými daty. Počítá se s tím, že jakékoliv kroky s prověřováním zákazníků nebo s evidencí dluhů, je potřeba provádět v klidu a "s čistou hlavou". Předpokládáme, že tyto podmínky jsou více splněny doma nebo v kanceláři u pevného PC, než ve spěchu na mobilu. Určité kroky je lepší dělat po důkladném promyšlení. V případě dluhů není žádoucí cokoliv podnikat ve stresu nebo podlehnout okamžitému impulsivnímu jednání.

Na druhou stranu si jsme vědomi, že dnešní doba je mobilní a že se hodně práce přesouvá z kanceláří právě na mobilní zařízení. Do budoucna tedy nevylučujeme možnost zpřístupnit služby HF také zde. Nyní ale máme za to, že taková doba ještě nenastala.

Žádost o nové heslo je přístupná online v sekci Přihlášení, kde najdete odkaz Zapomněli jste heslo? Zde následně vyplníte svou emailovou adresu, pod kterou máte evidovaný v HF svůj účet. 
Po odeslání žádosti bude na uvedený email doručen odkaz, po jehož otevření budete přesměrováni na stránku, kde si zvolíte a vytvoříte nové heslo. 

Služby portálu HlidacFirem.cz jsou určeny pro všechny podnikatelské subjekty - právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby (OSVČ), které vlastní IČ. 


Ano! 

Pokud nakupujete zboží nebo službu u svého dodavatele na fakturu, a tento dodavatel je u finančního úřadu veden jako nespolehlivý plátce DPH, jste to Vy, kdo ručí za to, že Váš dodavatel odvede z Vámi zaplacené faktury DPH!

Důrazně doporučujeme vložit do seznamu hlídaných IČ také své dodavatele. Jakmile se některý z nich objeví v registru nesolventních plátců DPH, doporučujeme s takovým dodavatelem nadále nespolupracovat nebo příslušné DPH z faktury neplatit dodavateli, ale příslušnou částku odvést přímo na účet finanční správy. V opačném případě Vám hrozí, že zaplatíte DPH dodavateli a po nějaké době budete muset DPH zaplatit znovu, tentokrát přímo státu. 

NE.
Služba Reporty je dostupná bez registrace, tzn. že ji může využít jakýkoliv návštěvník portálu Hlídač Firem bez ohledu na to, jestli podniká nebo jde o nepodnikající fyzickou osobu. Prověřte si např. svého dodavatele, který požaduje zálohu za práci nebo dodávku předem. 

Jestli ale podnikáte a měli byste zájem nakupovat Reporty častěji, registraci zvažte. Klientům využívajícím tarify Standard připisujeme za každý nákup reportu určité % bonusu zpět na jejich kredit, tzn. že po určitém počtu nákupů mají další report zdarma. Informace o % bonusu jsou uvedeny u jednotlivých tarifů v sekci Přehled tarifů.

Záleží na tom, jestli máte provedenou registraci do Hlídače Firem nebo ne. 

1) Neregistrovaný návštěvník webu je při každém požadavku na report přesměrován na platební bránu, takže každý report je placen samostatně. A stejně tak je ke každé platbě vystavena faktura.

2) Registrovaný klient má pod svým přihlášením ve svém uživatelském účtu k dispozici kreditový účet, který si klient dobíjí dle vlastního uvážení. Cena reportu je vždy odečtena ze zůstatku kreditu. Při objednávce reportu tak musí být na kreditu dostatečná výše zůstatku. Pokud má Klient adekvátní zůstatek, může objednávat reporty až do jeho vyčerpání. 
Dobití kreditu je možné od minimální částky 100 Kč přímo ve svém profilu. Po zadání požadavku je Klient přesměrován na platební bránu a po provedení platby je Klientovi pro potřeby účetnictví dodána faktura na dobitou částku a samozřejmě navýšen kredit.

p

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.