Zdroje dat

Z čeho čerpáme?

Vaše kontakty hlídáme ve veřejně dostupných rejstřících, ale kromě toho také ve vlastním unikátním zdroji, ze kterého informace nezískává žádný jiný informační zdroj na trhu. Provozujeme nejen Hlídač Firem, ale také portál StopStav.cz. Velmi úzká spolupráce mezi oběma portály nám dává možnost vzájemného propojení dat a tím získání vyšší atraktivity pro zákazníky obou systémů.

Unikátní zdroj informací – StopStav.cz

  • Jde o systém monitorující neplatící zákazníky v konkrétním oboru, kde si v rámci svého oboru podnikání vyměňují informace o dlužnících převážně velkoobchodní prodejci. Jedná se o velké množství dat, kde mají naši partneři povinnost zde uveřejnit veškeré dlužníky bez výjimky (U Hlídače Firem taková povinnost neexistuje).
  • Hlídač Firem disponuje informacemi z unikátní databáze StopStav v takovém objemu, k jakému dali klienti StopStavu svůj souhlas. Tzn. že Hlídač Firem NEobsahuje všechny informace ze StopStavu. Každý partner StopStavu si sám rozhodl, zda do Hlídače Firem informace o svých dlužnících poskytne nebo neposkytne

Vaše kontakty hlídáme v těchto rejstřících:

  • Vlastní registr dlužníků tvořený Klienty služby Hlídač Firem
  • Registr dlužníků StopStav (viz výše uvedený popis)
  • Insolvenční rejstřík
  • Registr nesolventních plátců DPH
  • ARES – změny názvu a sídla firmy
  • BPX

Reporty

Službu zajišťujeme ve spolupráci se společností CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., která je jejich dodavatelem. Veškerý obsahový materiál, který je součástí dodaných reportů a diagramu vazeb je plně v její kompetenci.

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.