Příběh hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám a živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.

2010: Svízelné začátky

Počátek současného Hlídače Firem se odvíjí od vzniku portálu StopStav.cz, který v reakci na stav pohledávek firmy SMILEK elektro, s.r.o. začal vyvíjet jeho majitel René Smilek. Tou dobou se jeho společnost, coby regionální velkoobchod s elektromateriálem, pohybovala kvůli četným dlužníkům na hranici přežití. Stav nedobytných pohledávek nakonec překročil únosnou mez a firma vinou druhotné platební neschopnosti následně zkrachovala.

Reného Smilka tato zkušenost ovšem vyburcovala k činnosti, kdy se rozhodl pokusit zdánlivě o nemožné - přesvědčit majitele a ředitele největších velkoobchodů v oboru elektromateriálu v České republice o nutnosti a prospěšnosti systému, který by navzdory tvrdému konkurenčnímu boji předával informace o neplatičích velkoobchodu ostatním konkurentům.

Od vánoc 2009 následovaly měsíce vyplněné programováním, ale také i nejistotou. Vše se nakonec obrátilo v listopadu roku 2010, kdy se vstupem do projektu a tím i jeho ostrým startem souhlasila většina velkoobchodů elektro sdružených v organizaci SEV.

2011-2013: Rosteme

V průběhu roku 2011 postupně přistupovaly do StopStavu další firmy z oboru velkoobchodu elektro a projekt nabíral na obrátkách. Po roce byl StopStav vyhodnocen jako jednoznačný přínos pro monitoring neplatičů v jednotlivých firmách napříč všemi klienty StopStavu a následně byly zahájeny práce na dalším rozšiřování služeb jako monitoring insolvenčního rejstříku, registru nesolventních plátců DPH, hlídání vlastních kontaktů mezi dlužníky konkurence, historie dluhů a mnoho dalších drobných vylepšení.

2014-2018: Hledání

Rostoucí portál převzala nově založená společnost StopStav CZ s.r.o. a zároveň byl spuštěn nový web, který je v provozu do dnes. V systému přibyly dvě nové služby - Klient a Vymáhání pohledávek. Cílem nových služeb bylo rozšířit působnost na služby v rámci celého oboru elektromateriálu od výrobce až po posledního montážníka. V průběhu času se ukázalo, že myšlenka rozšíření služeb byla správná, ale funkci nových služeb bylo třeba upravit. 

V letech 2015 a 2016 propagovala firma své služby nejen v rámci České republiky, ale mapovala trh i na Slovensku. Díky získaným informacím a zkušenostem bylo v roce 2016 nakonec rozhodnuto o dočasném ukončení zahraničních aktivit a firma se začala soustředit na přepracování, zkvalitnění a rozšíření svých služeb na domácím trhu.

2018-2020: Velké změny

Zkušenosti posledních let byly zúročeny ve formě prací na novém webu HlidacFirem.cz. Cílem Hlídače Firem je rozšíření nabídky služeb široké podnikající veřejnosti bez ohledu na obor podnikání. Do Hlídače Firem bylo zapracováno několik nových funkcí, jako např. hlídání dlužníků v několika nových zdrojích, hlídání změn názvů společností, možnost předání informace o evidovaném dluhu do externích databází nebo affiliate program. 

2020: 10 let na trhu - vzniká Hlídač Firem

V listopadu 2020 uplynulo 10 let od momentu, kdy jsme oficiálně spustili portál StopStav.cz. Na oslavu jsme po více než 3 letech práce zveřejnili dceřinou službu Hlídač Firem CZ. V dalším rozvoji nás ale velmi citelně ovlivnila pandemie Covid-19. Díky tomu se z projektu Hlídač Firem stal v následujících 2 letech navenek "spící" projekt. To platilo ale pouze při prvotním pohledu.

2022: Hlídač Firem hlásí restart

Během pandemie Covid-19 jsme dotáhli do konce dohodu se společností CRIBIS, díky které se podařilo do Hlídače Firem zapracovat možnost nákupu Reportů. Tato spolupráce nám navíc umožnila nabídnout klientům Hlídače Firem podstatně silnější nástroj pro vymáhání svých pohledávek a zvýšení tlaku na dlužníky, jelikož dluhy evidované v Hlídači Firem se automaticky promítají nejen do našich služeb Hlídač Firem a StopStav, ale také do všech výstupních dokumentů společnosti CRIBIS. Vše se podařilo zprovoznit na jaře 2022. To byl pro nás klíčový moment, který znamenal restart celého projektu a oficiální zahájení provozu.

Původní služba StopStav.cz je nadále aktivní a poskytuje komplexní individuální služby pro uzavřenou skupinu klientů.

Do budoucna bychom rádi zapracovali i další služby související s evidencí, správou a vymáháním pohledávek. 
Plány a další vize do budoucna máme, jednání probíhají, programátoři pracují a my doufáme, že o naše služby bude mezi podnikateli zájem a že se nám všechny cíle, které jsme si dali, podaří v dohledné době realizovat.

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.